Działania

Inicjatywa lokalna 2020

Fundacja po raz kolejny została beneficjentem programu grantowego w ramach obszaru ekonomii społecznej.

Inwestycja odpowiednich środków finansowych w zakup sprzętu, narzędzi oraz wprowadzenie samodzielnych usług porządkowych, drobnych prac remontowych, ogrodniczych – pozwoli na efektywniejszą realizację celów statutowych fundacji poprzez utworzenie miejsc odbywania warsztatów zawodowych w naturalnym środowisku pracy dla osób wykluczonych społecznie.

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia konne uczestników TCIS w Tarnowie Klikowej, październik 2020

Jesienne porządki przy tarnowskim drzewostanie, listopad 2020

Odśnieżanie okolic siedziby Centrum, zima 2021