Archiwalne

Oferta ośrodka:

-prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na integrację pomiędzy osobami starszymi, młodzieżą lub dziećmi, a także podejmowanie działań, których celem było międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.

– różnorodne zajęcia z dziedziny rękodzieła, w trakcie których np. z prostych drewnianych form powstawały niezwykłe, piękne dzieła. Dbanie o prawidłową postawę naszych podopiecznych poprzez organizacje spotkań z fizjoterapeutą oraz m.in. zajęcia na basenie.

– różnotematyczne prelekcje, zajęcia historyczne, a także spotkania z ważnymi osobistościami, autorytetami.

– dbanie o to by nasi podopieczni poznawali oraz zwiedzali nowe rzeczy i miejsca, w szczególności poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych spotkań z kultura np. wyjścia do teatru, opery, muzeum,

– ponadto kurs obsługi komputera, samoobrony, języka migowego, trening pamięci,zajęcia kulinarne.

Nad całością czuwała wykwalifikowana kadra.

Wszystkie zajęcia ustaliliśmy z myślą przede wszystkim o Klubowiczach!Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny.

Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku  w integracji z młodzieżą – klub samopomocy” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa oraz dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.