Pomoc żywnościowa

Станом на 2022 рік у зв‘язку з воєнними діями до Польщі прибуло більше 3 мільйонів громадян України.

Враховуючи проблематику всієї ситуації, різні організації мали бажання допомогти людям, які тікали від військового конфлікту. Авжеж, ми теж не залишилися отсторонь.

Наша організація допомогала на початку війни і продовжує допомогати українцям. Співпрацюючи з Продовольчим банком у Кракові, українські родини можуть отримати допомогу у сфері бакалії і не тільки. За допомогою Продовольчого банку до нас передається довгострокова їжа і більше ніж 300 українців, які проживають у Тарнові та на околицях міста можуть отримати її.

Звісно, завітавши до нас, Ви можете отримати не тільки продукти продовольчої і непродовольчої сфери, а і підтримку від наших сердець.

Такі волонтери, як Софі завзято вирішують проблеми з непродовольчиєю продукцією. Допомагаючи дітям та жінкам з необхідною для них продукцією, а саме засобами особистої гігієни, іграшками, одягом та взуттям.

Знаходячись навіть в тилу, ми маємо сміливість відважно надавати допомогу, тим хто цього більше всього потребує.

Сподіваємося, що наші дії принесуть трохи радості в українські родини, в такі важкі часи. Віримо у майбутнє!

Od 2022 r. w Polsce przybyło ponad 3 miliony obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojskowymi.

Biorąc pod uwagę problem całej sytuacji, różne organizacje pragnęły pomagać ludziom, którzy uciekli z konfliktu zbrojnego. Oczywiście nie jesteśmy już w tyle. Nasza organizacja pomogła na początku wojny i nadal pomaga Ukraińcom. Współpracując z Bankiem Żywnościowym w Krakowie, ukraińskie rodziny mogą uzyskać pomoc żywnościową i nie tylko. Z pomocą Banku Żywności, pokarm długoterminowy zostaje przeniesiony do nas, a ponad 300 Ukraińców mieszkających w mieście i wokół niego może je zdobyć. Oczywiście odwiedzanie nas może przynieść nie tylko żywność i produkty niespożywcze, ale także wsparcie z naszych serc.

Ochotnicy, tacy jak Sophie, są zdeterminowani, by rozwiązywać również problemy niezwiązane z żywnością. Pomaganie dzieciom i kobietom w niezbędnych produktach dla nich, mianowicie produktów higieny osobistej, zabawek, odzieży i obuwia.

Nawet z tyłu mamy odwagę, by pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą wiele radości rodzinom ukraińskim w tak trudnych czasach. Uwierz w przyszłość!

En 2022, plus de 3 millions de citoyens ukrainiens sont arrivés en Pologne dans le cadre d’actions militaires en Ukraine. Notre organisation continue d’aider les Ukrainiens et, en travaillant avec la Banque alimentaire de Cracovie, les familles ukrainiennes peuvent obtenir de l’aide dans le domaine (de la bacalie). Avec l’aide de la Banque alimentaire, la nourriture qui a est transférée à l’organisation, être distribué à plus de 300 Ukrainiens vivant dans et autour de la ville Nous espérons que nos actions apporteront un peu de joie aux familles ukrainiennes en ces temps difficiles.

Croyez en l’avenir!

As of 2022, more than 3 million Ukrainian citizens have arrived in Poland because of the military actions.

If we take the problem of the whole situation, various organizations had a desire to help people who fled the military conflict. Of course, we are not left behind this. Our organization helped at the beginning of the war and now we continue to help the Ukrainians. So our organization cooperates with the Food Bank in Krakow, and the Ukrainian families can get help in the field of bacalia and etc. With the help of the Food Bank, long-term food was transferred to us and more than 300 Ukrainians living in and around the city can get it. Of course, when you’ll decide to wisit us, you can get not only food and non-food products, but also support from our hearts.

Volunteers like Sophie are determined to solve also non-food problems. She hepled children and women with the necessary products for them, namely personal hygiene products, toys, clothing and shoes.

Even in the rear, we have the courage to dare to help those who need it most. We hope that our actions will bring some joy to Ukrainian families in such difficult times. Believe in the future!