DLA PRACODAWCY

Szukasz dobrego pracownika?

Potrafimy Ci pomóc!

Zatrudnienie wspierane

Ponadto pracodawca, który podejmie współpracę z Centrum może liczyć na dalsze wsparcie po zakończeniu reintegracji zawodowej uczestnika TCIS w postaci zatrudnienia wspieranego:

– jest to wsparcie finansowe dla Pracodawcy, który zatrudni na umowę o pracę osobę  kończącą uczestnictwo w zajęciach Centrum (absolwenta TCIS),

– Pracodawca może otrzymywać przez okres 12 miesięcy częściową refundację wynagrodzenia pracownika:

100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych
3 miesiącach,

80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych
3 miesiącach,

60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w pierwszych
6 miesiącach.

W zamian pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.